Veel softwarefabrikanten begrijpen de speciale problemen van onze branche niet.

Branche: Religie

Applicaties: Excel, Exact, PowerBI, Basecone

Het Bisdom Rotterdam ondersteunt parochies bij hun inzet voor de lokale gemeenschap. Het Bisdom draagt zorgt voor pastoraal personeel, ondersteunt het beheer van gebouwen en financiën. Het beleid van het Bisdom is gericht op het faciliteren en ondersteunen van parochies, opdat deze als geloofsgemeenschappen goed kunnen functioneren.

Vanwege de veranderde samenleving komt er steeds vaker de vraag naar voren wat het betekent voor de financiële huishouding van het Bisdom. Het Bisdom beschikt over diverse gebouwen die onderhoud nodig hebben. Het Bisdom heeft de zorgplicht voor de geestelijken die ouder worden waardoor deze meer zorg nodig hebben. De geloofsgemeenschappen worden kleiner waardoor de geldelijke inkomsten zullen afnemen in de toekomst. Deze combinatie van externe ontwikkelingen hebben effect op de financiële gezondheid van het Bisdom voor nu en de toekomst. Dit zorgt ervoor dat de vraag omtrent ‘wat brengt de toekomst?’ steeds duidelijker gesteld wordt bij het Bisdom.

Vanuit deze ondersteuningsvraag heeft het Bisdom contact met ons opgenomen.

Wij hebben een rapportage opgesteld, geïntegreerd met de grootboekadministratie in Exact online. Op basis van een vaste structuur hebben wij de mogelijkheid ingebouwd om de externe ontwikkelingen middels een scenario-analyse volledig door te rekenen. Hierdoor krijgt het bestuur zicht op de financiële gevolgen van beleidsbeslissingen die worden genomen.

  • 247 guide heeft het voor ons mogelijk gemaakt om binnen een korte tijd inzicht te krijgen in de
    actuele cijfers en door te rekenen naar de toekomst. Dit geeft inzicht, structuur en daarmee ook de mogelijkheid om vanuit onze verantwoordelijkheid de juiste keuzes te maken.

    Aureel van Wersch

    Hoofd Financiële Zaken Bisdom Rotterdam